Regulamin

NAZWA FIRMY: IziGSM Joanna Kurczab–Kalemba
ADRES: 34-600 Limanowa; ul. Kopernika 12a.
REGON: 492951725
NIP: 737-137-70-27
RACHUNEK BANKOWY: 10 1240 5123 1111 0010 3669 2885 Pekao S.A. O/Limanowa


NR TELEFONU: 18 337 12 12, 18 337 00 75

ADRES EMAIL: sklep@izigsm.pl

Działalność gospodarcza zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Limanowa pod numerem 3254.

 

 

Sprzedawca: IziGSM Joanna Kurczab – Kalemba,  zwany dalej IziGSM, który prowadzi sklep internetowy, zwany dalej Sklepem pod adresem www.izigsm.pl

 

Nabywca (Klient): Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

I. Towary znajdujące się w ofercie IziGSM

 

Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są towarami fabrycznie nowymi. Część towarów objęta jest gwarancją udzieloną przez producenta.

 

II. Cena towarów

 

Ceny towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podawana są w złotych polskich. Cena podana przy towarze jest ceną wiążącą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. IziGSM zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian. 

Na stronie internetowej IziGSM wskazane są koszty przesyłki towaru. Koszt przesyłki jest doliczany do ceny towaru i uiszczany łącznie z ceną towaru.

 

III. Sposób składania zamówienia

 

Klient składa zamówienie przez stronę internetową sklepu - www.izigsm.pl. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z IziGSM, dopuszcza się złożenie zamówienia drogą elektroniczną (e-mail). Do realizacji przyjmowane są tylko zamówienia potwierdzone przez Klienta. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez IziGSM potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta. Potwierdzenia należy dokonać klikając na link w przesłanej pocztą elektroniczną informacji o złożonym zamówieniu. Zamówienia nie potwierdzone w terminie do 7 dni od dnia złożenia zostaną anulowane i nie wiążą stron. Konsultant IziGSM ma prawo skontaktować się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia lub uzgodnienia dalszych szczegółów realizacji transakcji.

IziGSM zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w sytuacji powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności Klienta, prawdziwości i poprawności danych teleadresowych podanych przez Klienta, zdolności Klienta do zwierania umów zgodnie z prawem cywilnym. Do skutecznego anulowania przez IziGSM zamówienia z przyczyn powyżej wskazanych wystarczającym jest powiadomienie Klienta drogą elektroniczną z podaniem przyczyny odstąpienia.

IziGSM zastrzega sobie także możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

Anulowanie zamówienia przez IziGSM z przyczyn powyżej wskazanych nie rodzi żadnych roszczeń majątkowych po stronie Klienta.

 

IV. Warunki realizacji zamówienia

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawcy sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient informowany jest o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenia czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

V. Informacje o dostawie

 

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

- firmy kurierskiej GLS - czas dostawy maksymalnie 1 dzień roboczy

- paczkomatu InPost - czas dostawy maksymalnie 1 dzień roboczy

- Poczty Polskiej - czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze

 

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

 

Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Prowadzący sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.

 

 

VI. Forma płatności

 

Do każdego wysyłanego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, które dostarczane są wraz z zamówionymi towarami. 

Dodatkowo, w przypadku jeżeli realizację w zakresie wysyłki zamówionego towaru realizuje podmiot inny niż IziGSM, do każdego wysyłanego towaru dołączany zostaje paragon wskazujący koszty wysyłki.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

Gotówka przy odbiorze towaru - należność pobiera listonosz lub kurier. W tym przypadku do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 18 zł, gdy Klient wybierze przesyłkę realizowaną przez Pocztę Polską lub 15 zł, gdy Klient wybierze przesyłkę kurierską GLS. Wysokość kwoty jaką można wpłacić gotówką ograniczona jest do 500 zł brutto.

Przelew na konto bankowe IziGSM - towar zostaje wysłany po wpływie należności na konto. W tym przypadku do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 9,50 zł, gdy Klient wybierze przesyłkę Poczty Polskiej lub 12,50 zł, gdy Klient wybierze przesyłkę kurierską GLS. Cena 11,90 zł dotyczy przesyłki do Paczkomatu InPost. Czas realizacji liczy się od momentu wpłynięcia należności.

Płatność elektroniczna (e-przelew) / karta kredytowa- towar zostaje wysłany po wpływie należności na konto. W tym przypadku do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 9,50 zł, gdy Klient wybierze przesyłkę Poczty Polskiej lub 12,50 zł, gdy Klient wybierze przesyłkę kurierską GLS. Cena 11,90 zł dotyczy przesyłki do Paczkomatu InPost. Czas realizacji liczy się od momentu wpłynięcia należności.


 

VII. Zmiana lub anulowanie zamówienia

 

Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje jedynie w zakresie aktualnej oferty IziGSM. W celu zmiany lub anulowania zamówienia należy wysłać e-mail na adres: sklep@izigsm.pl z podaniem numeru id zamówienia, którego zmiana dotyczy i wskazaniem zamian. Klient nie może zmienić jak również anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

 Warunkiem realizacji zmienionego zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawcy sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zmienionym zamówieniem Klient informowany jest o dostępności towaru i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zmienionego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenia czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

VIII. Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu towaru

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego IziGSM Joanna Kurczab-Kalemba przysługuje  - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzeci inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować IziGSM, ul. Kopernika 12a, 34-600 Limanowa, 18 337 12 12, sklep@izigsm.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elekroniczną).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informacje dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu od ostąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W przypadku odstąpienia  od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w  każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził sie  na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 Proszę odesłać nam rzecz na adres: IziGSM, ul. Kopernika 12a, 34-600 Limanowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformowali Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu od umów: - w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,   - w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

IX. Sposób składania reklamacji

 

Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.

Część towarów oferowanych w sklepie internetowym posiada gwarancje. Okres gwarancji zależy do producenta. W przypadku awarii lub wady reklamowany towar należy odesłać w sposób zabezpieczony przed jego zniszczeniem na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć krótką informację o usterce. Przesyłki odesłane za tzw. pobraniem nie będą przyjmowane.
Warunkiem uznania reklamacji jest nienaruszony stan plomby gwarancyjnej. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta.


IziGSM Joanna Kurczab-Kalemba zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku wątpliwości stosuje się interpretację na korzyść Klienta.

 

W przypadku wątpliwości stosuje się interpretację na korzyść Klienta. Po uwzględnieniu reklamacji uszkodzony towar zostaje wymieniony na inny tego samego rodzaju, lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, IziGSM zwraca Klientowi równowartość ceny towaru lub oferuje mu inny dostępny w sklepie towar w zależności od wyboru Klienta. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na adres Klienta na jego koszt.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie są podstawą reklamacji zakupionego towaru. 

Wszystkie wymienione nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

W sprawie reklamacji należy kontaktować się na adres: sklep@izigsm.pl

 

X. Ochrona danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Joanna Kurczab-Kalemba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "IziGSM" z siedzibą w Limanowej. ul. Kopernika 12a. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem http://www.izigsm.pl/index.php?polityka_prywatnosci.

 

XI. Informacja dotycząca tekstu umowy

 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na każdej stronie serwisu www.izigsm.pl.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres email potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia.

 

Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta po zalogowaniu.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy IziGSM Joanna Kurczab-Kalemba a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postepowania cywilnego.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzckim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Nowym Sączu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy IziGSM Joanna Kurczab-Kalemba a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę IziGSM Joanna Kurczab-Kalemba.

 

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Znajdź nas na Facebooku