Prezentowe inspiracje. Sprawdź najnowsze akcesoria. »
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IziGSM


NAZWA FIRMY: IziGSM Joanna Kurczab–Kalemba
ADRES: 34-600 Limanowa; ul. Kopernika 12 a
REGON: 492951725
NIP: 737-137-70-27
RACHUNEK BANKOWY: 10 1240 5123 1111 0010 3669 2885
                                       Pekao S.A. O/Limanowa

NR TELEFONU: 18 337 12 12, 18 337 00 75

ADRES EMAIL: sklep@izigsm.pl

Działalność gospodarcza zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Limanowa pod numerem 3254.

 

 

Sprzedawca: IziGSM Joanna Kurczab – Kalemba,  zwany dalej IziGSM, który prowadzi sklep internetowy, zwany dalej Sklepem pod adresem www.izigsm.pl

 

Nabywca (Klient): Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

I. Towary znajdujące się w ofercie IziGSM

 

Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są towarami fabrycznie nowymi. Część towarów objęta jest gwarancją udzieloną przez producenta.

 

II. Cena towarów

 

Ceny towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podawane są w złotych polskich. Cena podana przy towarze jest ceną wiążącą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Na stronie internetowej IziGSM wskazane są koszty przesyłki towaru. Koszt przesyłki jest doliczany do ceny towaru i uiszczany łącznie z ceną towaru.

 

III. Sposób składania zamówienia

 

Klient składa zamówienie przez stronę internetową sklepu - www.izigsm.pl. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z IziGSM, dopuszcza się złożenie zamówienia drogą elektroniczną (e-mail). Do realizacji przyjmowane są tylko zamówienia potwierdzone przez Klienta. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez IziGSM potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta. Potwierdzenia należy dokonać klikając na link w przesłanej pocztą elektroniczną informacji o złożonym zamówieniu. Zamówienia nie potwierdzone w terminie do 7 dni od dnia złożenia zostaną anulowane i nie wiążą stron. Konsultant IziGSM ma prawo skontaktować się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia lub uzgodnienia dalszych szczegółów realizacji transakcji.

IziGSM zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w sytuacji powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności Klienta, prawdziwości i poprawności danych teleadresowych podanych przez Klienta, zdolności Klienta do zwierania umów zgodnie z prawem cywilnym. Do skutecznego anulowania przez IziGSM zamówienia z przyczyn powyżej wskazanych wystarczającym jest powiadomienie Klienta drogą elektroniczną z podaniem przyczyny odstąpienia.

IziGSM zastrzega sobie także możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

Anulowanie zamówienia przez IziGSM z przyczyn powyżej wskazanych nie rodzi żadnych roszczeń majątkowych po stronie Klienta.

 

IV. Warunki realizacji zamówienia

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawcy sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient informowany jest o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenia czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

V. Informacje o dostawie

 

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

- firmy kurierskiej FEDEX - czas dostawy maksymalnie 1 dzień roboczy

- firmy RUCH S.A. - kiosk/salonik RUCH - czad dostawy maksymalnie 2 dni robocze

- paczkomatu InPost - czas dostawy maksymalnie 1 dzień roboczy

- Poczty Polskiej - czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze

 

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

 

Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Prowadzący sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.

 

 

VI. Forma płatności

 

Do każdego wysyłanego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, które dostarczane są wraz z zamówionymi towarami. 

Dodatkowo, w przypadku jeżeli realizację w zakresie wysyłki zamówionego towaru realizuje podmiot inny niż IziGSM, do każdego wysyłanego towaru dołączany zostaje paragon wskazujący koszty wysyłki.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

Gotówka przy odbiorze towaru - należność pobiera listonosz lub kurier. W tym przypadku do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 11,90 zł, gdy Klient wybierze przesyłkę realizowaną przez Pocztę Polską, 11,50 zł w przypadku przesyłki Pocztą Polską do punktu odbioru  lub 15,90 zł, gdy Klient wybierze przesyłkę kurierską INPOST. Wysokość kwoty jaką można wpłacić gotówką ograniczona jest do 500 zł brutto.

Przelew na konto bankowe IziGSM - towar zostaje wysłany po wpływie należności na konto. W tym przypadku do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 10,90 zł, gdy Klient wybierze przesyłkę Poczty Polskiej, 10,50 zł w przypadku przesyłki Pocztą Polską do punktu odbioru, 12,90 zł, gdy Klient wybierze przesyłkę kurierską InPOST, 7,90 zł w przypadku przesyłlki firmą ORLEN do kiosku/saloniku Ruch oraz 11,90 zł w przypadku przesyłki do Paczkomatu InPost. Czas realizacji liczy się od momentu wpłynięcia należności.

Płatność elektroniczna (e-przelew) / karta kredytowa- towar zostaje wysłany po wpływie należności na konto. W tym przypadku do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 9,90 zł, gdy Klient wybierze przesyłkę Poczty Polskiej, 9,50 zł w przypadku przesyłki Pocztą Polską do punktu odbioru, 12,90 zł gdy Klient wybierze przesyłkę firmą kurierską InPOST, 7,90 zł w przypadku przesyłki firmą RUCH do kiosku/saloniku Ruch oraz 11,50 zł w przypadku przesyłki do Paczkomatu InPost. Czas realizacji liczy się od momentu wpłynięcia należności.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 

VII. Zmiana lub anulowanie zamówienia

 

Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje jedynie w zakresie aktualnej oferty IziGSM. W celu zmiany lub anulowania zamówienia należy wysłać e-mail na adres: sklep@izigsm.pl z podaniem numeru id zamówienia, którego zmiana dotyczy i wskazaniem zamian. Klient nie może zmienić jak również anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

 Warunkiem realizacji zmienionego zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawcy sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zmienionym zamówieniem Klient informowany jest o dostępności towaru i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zmienionego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenia czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

VIII. Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu towaru

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas IziGSM Joanna Kurczab-Kalemba, ul. Kopernika 12a, 34-600 Limanowa, 18 337 12 12, sklep@izigsm.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy , wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W przypadku odstąpienia  od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w  każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać nam rzecz na adres: IziGSM, ul. Kopernika 12a, 34-600 Limanowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:       

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy zawartej w drodza aukcji publicznej

      

 

 

 

IX. Sposób składania reklamacji

 

Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.

Część towarów oferowanych w sklepie internetowym posiada gwarancje. Okres gwarancji zależy do producenta. W przypadku awarii lub wady reklamowany towar należy odesłać w sposób zabezpieczony przed jego zniszczeniem na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć krótką informację o usterce. Przesyłki odesłane za tzw. pobraniem nie będą przyjmowane.
Warunkiem uznania reklamacji jest nienaruszony stan plomby gwarancyjnej. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta.


IziGSM Joanna Kurczab-Kalemba zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku wątpliwości stosuje się interpretację na korzyść Klienta.

 

W przypadku wątpliwości stosuje się interpretację na korzyść Klienta. Po uwzględnieniu reklamacji uszkodzony towar zostaje wymieniony na inny tego samego rodzaju, lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, IziGSM zwraca Klientowi równowartość ceny towaru lub oferuje mu inny dostępny w sklepie towar w zależności od wyboru Klienta. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na adres Klienta na jego koszt.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie są podstawą reklamacji zakupionego towaru. 

Wszystkie wymienione nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

W sprawie reklamacji należy kontaktować się na adres: sklep@izigsm.pl

 

X. Ochrona danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Joanna Kurczab-Kalemba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "IziGSM" z siedzibą w Limanowej. ul. Kopernika 12a. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem http://www.izigsm.pl/index.php?polityka_prywatnosci.

 

XI. Informacja dotycząca tekstu umowy

 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na każdej stronie serwisu www.izigsm.pl.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres email potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia.

 

Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta po zalogowaniu.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy IziGSM Joanna Kurczab-Kalemba a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postepowania cywilnego.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzckim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Nowym Sączu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy IziGSM Joanna Kurczab-Kalemba a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę IziGSM Joanna Kurczab-Kalemba.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 


Załącznik 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

IziGSM

ul. Kopernika 12a

34-600 Limanowa

sklep@izigsm.pl

18 337 12 12

 

 

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

- Adres konsumenta(-ów)

 

- Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

- Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

KOSZYK
Jak narazie, Twoj koszyk jest pusty. Postaraj się, bo mu smutno ;)
KONTAKT

18 337 12 12

WIĘCEJ O NAS

     Facebook/IziGSM


     Instagram/IziGSM


     Google+/IziGSM


     Blog IziGSM

LINKI
IziGSM - najlepsze akcesoria

izigsm.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie - izigsm.pl - 2013

*** Dołącz do nas na Facebooku: Facebook/IziGSM ***